Chirurgia stomatologiczna

> ekstrakcje zębów
> operacyjne usuwanie pozostawionych korzeni zębów,
> resekcje
> operacyjne usuwanie zębów mądrości
> hemisekcje zęba (chirurgia przedprotetyczna)
> korekta wyrostka zębodołowego
> uzupełnienie braków kości materiałem kosciozastepczym
> podniesienie dna zatoki szczękowej