Implanty

Autoryzowany Gabinet Implantologiczny

  


PRAWDA I MIT O IMPLANTACH, CZYLI NIE TAKI IMPLANT STRASZNY ;-)

    Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Zostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem. Zęby bowiem tworzą tak spójny zespół, że zaczynają się przesuwać lub wysuwać, aby spotkać inne, z którymi mogłyby się kontaktować. Utrata jednego lub większej ilości zębów daje kilka możliwości uzupełnienia ich.. W przypadku utraty pojedynczego zęba, aby zrobić klasyczny most musimy spiłować często zdrowe zęby w sąsiedztwie. Możemy jednak wprowadzić implant do luki międzyzębowej i na nim będzie zamocowana korona. Możemy również uzupełniać braki kilku zębów sąsiednich za pomocą mostów osadzonych na implantach, braki szczególnie ważne w odcinkach bocznych szczęki i żuchwy, tam gdzie nie możemy wykorzystać zębów własnych pacjenta na filary protetyczne pod klasyczne mosty, bo ich po prostu nie ma. Rekonstrukcją w przypadku bezzębia może być proteza całkowita . Jednak ci z Państwa , którzy używają takich uzupełnień wiedzą jak wiele kłopotów mogą one przysporzyć.. Implanty zapewniają dodatkowe umocowanie i fantastycznie stabilizują protezy.
    Współczynnik powodzenia po wprowadzeniu implantów stomatologicznych jest wysoki. Materiałoznawstwo i technologie produkcji implantów rozwijają się dynamicznie, cały czas prowadzone są badania mające na celu udoskonalenie systemów implantologicznych aby skracać czas gojenia i redukować do minimum ryzyko odrzutu.
    Aby zaplanować "pracę na implantach" u każdego pacjenta należy ocenić ilość i jakość tkanki kostnej mającej stanowić podłoże dla wszczepu. Bardzo istotna jest wartość i jakość biologiczna kości. Zależna jest ona od chorób przebytych i aktualnych dlatego konieczna jest rozmowa lekarza z pacjentem i zebranie wywiadu lekarskiego. Ważna jest wymiana informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta czyli: przebytych i aktualnych chorób ogólnoustrojowych, przyjmowanych leków, przebytych operacji. Ponadto lekarz ustala jakie są oczekiwania pacjenta wobec leczenia i jego wymogi estetyczne. Badanie kliniczne miejsca w którym planowane jest wprowadzenie wszczepu musi być wyjątkowo dokładne.

Pacjent musi też być świadom wzięcia na siebie współodpowiedzialności za utrzymanie implantu. Bez wzajemnej współpracy i zrozumienia nie można liczyć na długoczasowe utrzymanie wszczepów.
    Nie każdy pacjent może poddać się zabiegowi implantacji , nie zawsze jest taka możliwość. Przeciwwskazania do planowanej implantacji możemy mieć ogólne - ze względu na stan zdrowia i przebyte lub obecne choroby, oraz miejscowe - z uwagi na stan kości i miejsce planowanego zabiegu. Przed zabiegiem pacjent proszony jest o wykonanie zdjęć radiologicznych lub tomografii komputerowej oraz badań ogólnych krwi oraz czasu krzepliwości krwi.
    Implantację mogą także utrudniać : niedostateczne wymiary wyrostka zębodołowego, brak miejsca między górnymi i dolnymi zębami, brak miejsca między sąsiednimi zębami, nieprawidłowa błona śluzowa. Jednakże przy trudnych warunkach anatomicznych, przy niedostatecznej ilości kości zastosowanie wszczepów staje się możliwe dzięki dodatkowym zabiegom ( np. podniesienie dna zatoki szczękowej , odbudowa kości ).

Warunki konieczne dla uzyskania osseointegracji:

- implant powinien zostać wszczepiony za pomocą mało urazowej techniki chirurgicznej pozwalającej uniknąć przegrzania kości podczas przygotowywania uprzednio precyzyjnie wyznaczonego miejsca wprowadzenia implantu
- musi zostać umieszczony z zapewnieniem jego pierwotnej stabilności
- nie powinien podlegać obciążeniom funkcjonalnym w okresie wgajania, choć coraz częściej chirurdzy skłaniają się do tego aby jak najszybciej obciążać implant, dodatkowo stymuluje to i pobudza otaczającą kość do osteointegracji.

Co z gwarancją? - zapytamy....

    Dla pacjenta szczególnie ważne jest - ryzyko odrzutu co jest jednoznacznie rozumiane z gwarancjami danymi na powodzenie zabiegu i długoletnie utrzymanie implantu przebieg samego zabiegu i ewentualne urazy zabiegowe.
    W medycynie nie można dać gwarancji, pracujemy na żywym organizmie i nigdy nie damy rady przewidzieć jak się on zachowa adekwatnie do zaistniałej sytuacji.
    Mimo, że nie jest możliwe ustalenie za pomocą współczesnej diagnostyki potencjalnych zdolności gojenia tkanki kostnej, to wskaźnik powodzenia zabiegów implantacji jest jak na medycynę bardzo wysoki. Statystyka podaje tylko 0,5% przypadków powikłań po zabiegu. Po dokładnym zdiagnozowaniu oraz prawidłowo i sprawnie wykonanym zabiegu możemy liczyć na 100% powodzenie. Natomiast przy prawidłowej higienie pozytywna integracja z tkanką kostną po trzech latach utrzymuje się w 98%, a po 10 latach 95% implantów tkwi mocno w kości .
    Raz przyjętego implantu nie można usunąć tak jak własnego zęba, następuje na tyle mocna osteointegracja (wrośnięcie komórek kostnych - osteoblastów - w pory plazmy tytanowej ), że wyciąga się go specjalnym wiertłem wraz z otaczającą kością.
    Firmy produkujące implanty udzielają wprawdzie gwarancji na wymianę wszczepu, może to być zależnie od firmy i rodzaju implantu 10, 15 lat, a nawet dożywotnia gwarancja. Jeśli gabinet jest autoryzowany, to znaczy lekarz wykonujący w nim zabiegi przeszedł wszelkie wymagane przez producenta kursy i prawidłowo kwalifikuje pacjentów do zabiegu, to producent da nowy implant bezpłatnie jeśli zachodzi konieczność ponownej implantacji. Tak więc firmy dają tak naprawdę gwarancję na produkt a nie na utrzymanie go w żywym organizmie. Przy dużych zaniedbaniach implant stanowi swoiste wrota - ścieżkę dla rozprzestrzeniania się zakażenia mogącego doprowadzić do powstania zapalenia kości oraz odrzutu wszczepu. Pacjenci najczęściej, jeśli nic nie boli, unikają jak ognia gabinetu dentystycznego. Czasem gdy coś złego dzieje się ze wszczepem jedynie lekarz może to stwierdzić, dlatego trzeba dać mu szanse kontroli klinicznej i radiologicznej. Nieraz pacjenci po kilku latach przychodzą z problemem tak zaniedbanym, że pozostają już tylko drastyczne zabiegi włącznie z natychmiastowym usuwaniem implantu i rekonstrukcją zniszczonej kości. Często towarzyszy temu katastrofalna wręcz higiena jamy ustnej.

Tak rodzą się całe historie o szkodliwości implantów.

    Na pacjenta nakłada się także obowiązki. Musi on zobowiązać się do przestrzegania higieny jamy ustnej i terminów wizyt kontrolnych. Lekarz sprawdza wówczas, czy w okolicy wszczepu nie dzieje się nic niepokojącego, raz na jakiś czas wykonuje też kontrolne zdjęcie rtg. Wystarczy, że zacznie się psuć ząb sąsiedni, czego pacjent nie zauważy, a grozi to wywiązaniem się stanu zapalnego, który zniszczy sąsiadujący z zębem implant. Reasumując, jeżeli implant wypadł bez winy pacjenta, większość lekarzy zakłada mu nowy w ramach "gwarancji". Jeśli zaś pacjent zlekceważył umowę, to rękojmia przestaje obowiązywać.
    Wieloletnie utrzymanie implantu zależy w dużej mierze od nas samych i naszej samodyscypliny, zachowania idealnej higieny jamy ustnej i przestrzegania regularnie wizyt kontrolnych. "Nowe zęby " pomogą tylko tym pacjentom, którzy podejmą się utrzymać daleko idącą higienę. Pacjent musi uczestniczyć w utrzymaniu efektu implantacji, aby zapobiec powstawaniu stanów zapalnych śluzówek. Nie może być już mowy o zapominaniu umycia zębów. Piękny uśmiech będzie towarzyszył Państwu przez wiele lat tylko przy ścisłej współpracy z lekarzem.
    W artykule wykorzystano materiały firmy Densply Friadent, oraz Kliniki Implantologicznej Proimplant.


lek. dent. Adrian Kownacki
Stomatologia "AS"
Autoryzowany Gabinet Implantologiczny


 Pobierz specjalny wykład na temat implantów, który został przygotowany z myślą o Pacjentach!